Image

Zorg & Welzijn opBuitenplaats Rhenendael

De portefeuillehouder Zorg&Welzijn ziet toe op in het stand houden van de op zorg gerichte voorzieningen en de welzijnsactiviteiten op Rhenendael. Deze taak van het bestuur is vastgelegd in het bestemmingsplan en de statuten.

Bewoners van Rhenendael hebben uiteraard dezelfde toegang tot zorg als alle inwoners van Nederland. Daarom worden op Rhenendael alleen extra voorzieningen aangeboden, die een duidelijke meerwaarde hebben en tegen redelijke kosten kunnen worden aangeboden.

Ook is het belangrijk dat eenmaal aangeboden voorzieningen gehandhaafd blijven. Immers, voor bewoners waren die misschien een belangrijke factor bij het besluit een woning op Rhenendael te kopen. Voor wijziging van die voorzieningen is toestemming nodig van de Raad van Entiteiten (RvE), die daarvoor eerst de bewoners moet raadplegen. Een ander criterium is dat alle bewoners, nu of in de toekomst, van de voorziening moeten kunnen profiteren. Activiteiten die het stichtingsbestuur belangrijk vindt voor alle bewoners, kunnen gratis worden aangeboden of met subsidie.

Rhenendael beschikt over een aantal voorzieningen waarvan u als bewoner vrij gebruik kunt maken. Deze worden bekostigd uit de maandelijkse bijdrage van de bewoners aan de SBRB. Hieronder vindt u een overzicht van alle voorzieningen die u als bewoner van Rhenendael ter beschikking staan (zie ook 'Faciliteiten'). 

Zorgconsulent
Op Rhenendael is gedurende een aantal uren per week een zorgconsulent aanwezig. Deze kan onder andere behulpzaam zijn bij het aanvragen van een indicatiestelling en voorzieningen treffen bij ontslag uit het ziekenhuis. 
De zorgconsulent is uw gids in het ingewikkelde en voortdurend veranderende veld van zorgvoorzieningen in Nederland.

Faciliteiten
Op Rhenendael treft u verder aan:

  • het verwarmde zwembad dat in belangrijke mate kan bijdragen aan het verbeteren en in stand houden van uw gezondheid en conditie;
  • het fitnesscentrum, waar u uw conditie op een hoger niveau kunt brengen;
  • incidentele activiteiten op het gebied van zorg, zoals valpreventie, geheugentraining en EHBO cursussen;
  • bezoeken van een een fysiotherapeut die twee maal per week aanwezig is (de afspraak hiervoor maakt u zelf met de fysiotherapeut, de kosten zijn voor eigen rekening);
  • een EHBO-ruimte waar onder andere een defibrillator hangt.

Personenalarmering
Bewoners van Rhenendael kunnen zelf bij een zorginstelling een abonnement afsluiten voor een 24-uurs alarmering. In geval van nood kan de bewoner dan via een alarmband of medaillon direct in contact komen met een professionele alarmopvolging, die vervolgens de vereiste actie onderneemt. De abonnementskosten hiervoor zijn voor eigen rekening.