Image

Privé park van ruim 8 hectare opBuitenplaats Rhenendael

Het park, de wegen en paden, zijn gemeenschappelijke voorzieningen. Voor gemotoriseerd verkeer is er één toegang, vanaf de Cuneraweg. Voetgangers en fietsers kunnen via toegangen aan de Cuneraweg en aan de Oude Veense Grindweg het park betreden. Beide toegangen zijn afgesloten met een hek. Op strategische punten, staan bewakingscamera's opgesteld en 's nachts is er vanzelfsprekend adequate verlichting.

Bij de aanleg van het park zijn waar mogelijk de bestaande bomen bewaard en ingepast in het geheel. De hoge bomen, waarvan sommige meer dan 50 jaar oud zijn, bepalen mede het gezicht van Rhenendael. Alle bomen zijn geregistreerd en kunnen alleen met toestemming van de gemeente worden gekapt, en voor elke boom die verdwijnt moet een nieuwe worden geplant.

Het middenterrein is parkachtig. De randen van het terrein zijn bosachtig en vormen een geleidelijke overgang naar de ons omringende bossen. In het bosgedeelte aan de noordkant van Rhenendael is een onverhard wandelpad aangelegd. Samen met de verharde wandelpaden op de rest van de buitenplaats, is hierdoor een aardige wandeling op eigen terrein mogelijk. De grote variatie en het natuurlijk beheer hebben geleid tot een interessante vogelstand, mede dankzij de vele nestkastjes en voederplaatsen. 

De vijver op het middenterrein van het park is puur ter verfraaiing aangelegd.

De ‘kleivijver’ tussen Acanthus en Arena en de ‘paddenpoel’ in het bos bij de beheerderswoning, dienen ook als overlopen voor de hemelwater-afvoer. Dit geschiedt via een intern rioleringssysteem, dat afwatert op infiltratiekratten. In geval van hevige regenval treden overlopen in werking. Het noordelijk gedeelte van Rhenendael watert af op het lager gelegen bos aan de noordzijde. Voor de zuidzijde is er een overloop via een pomp naar een "wadi" in het bos bij de beheerderswoning.

Met dit systeem van infiltratie werkt Rhenendael mee om de grondwaterstand op peil te houden. Rhenendael was een van de eerste projecten in Nederland waar dit nieuwe afwateringssysteem werd toegepast.

Rhenendael ligt op een terrein van maar liefst ruim 8 hectare dat voor tweederde bestaat uit park en bos.