Ontspannen opBuitenplaats-Rhenendael

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Er is altijd activiteit op Rhenendael en dat komt ongetwijfeld doordat de faciliteiten daartoe uitnodigen. Uiteraard staat het iedereen vrij om al dan niet aan activiteiten mee te doen. Duidelijk is in ieder geval dat eenzaamheid op Rhenendael niet nodig is. Activiteiten worden georganiseerd door de Activiteiten Commissie Rhenendael (de ACR) en de diverse clubs.

Bij sommige activiteiten zijn ook introducés welkom. Het bestuur van de SBRB laat het introducébeleid over aan de ACR en de clubs.

De Activiteitencommissie Rhenendael

De ACR is een begrip op Rhenendael. De commissieleden verzorgen een scala aan culturele en ontspanningsactiviteiten zoals filmavonden, lezingen over kunst en cultuur en muziekavonden. Vaak in het Tapis Vert, maar er zijn ook excursies ‘buiten de deur’ naar tentoonstellingen, lezingen en andere evenementen. Voor sommige activiteiten moet de ACR toegang heffen om de kosten te kunnen dekken.

Introducés zijn meestal welkom, het maximaal toegestane aantal personen in het Tapis Vert kan hierbij een rol spelen.

Het begrip ‘cultuur’ wordt door de ACR breed ingevuld en bij de programmering speelt inventiviteit een belangrijke rol.

Het maandelijkse ‘happy hour’ en de wekelijkse koffieochtend zijn een goede gelegenheid om mensen te ontmoeten en de onderlinge contacten te versterken. 

Clubs

Er worden, door vele Rhenendaelers als vrijwilliger, heel veel activiteiten georganiseerd in clubverband, de meeste vinden plaats in het Tapis Vert. Deelname hieraan is uiteraard geheel vrijblijvend. Voor sommige activiteiten is een (kleine) bijdrage verschuldigd. De meeste clubs komen wekelijks bijeen.


Biljarten

De club biljart wekelijks. Naast het biljarten in clubverband, is het altijd mogelijk zelf een balletje te stoten.


Bridgen

Sinds het bestaan van Rhenendael is er een bridgesoos actief, voor beginners (onder deskundige begeleiding) en voor gevorderden.


Jeu de Boules

Op Rhenendael bevinden zich vier prachtig gelegen Jeu de Boules banen, waarvan een ieder gebruik kan maken.


Lezen

De leden van leesgroep Rhenendael komen volgens een vast rooster bijeen om met elkaar een boekbespreking te hebben.


Schaken

Schaken is het spel dat bij uitstek is geschikt om de hersenen scherp en fit te houden is.


Schilderen

Een aantal Rhenendaelers wijdt zich wekelijks aan de schilderkunst. Daarnaast is er ook eenmaal per week les van een deskundige. In het Tapis Vert is een permanente expositie van door bewoners gemaakte werken.


Sport en beweging

Er zijn op verschillende dagen groepen Rhenendaelers actief aan het sporten, o.a. Nordic-walking en (aqua-) fitness. De lessen in clubverband worden gegeven door een zwemtherapeut of door een bewegingstherapeut/bewegingsagoog.


Tafeltennissen

Tafeltennissen is op Rhenendael een recreatieve aangelegenheid. Er kunnen 2 tafels tegelijk worden gebruikt.

© 2021 Buitenplaats Rhenendael