Image

Ontspannen opBuitenplaats Rhenendael

Er is altijd activiteit op Rhenendael en dat komt ongetwijfeld doordat de faciliteiten daartoe uitnodigen. Uiteraard staat het iedereen vrij om al dan niet aan activiteiten mee te doen. Duidelijk is in ieder geval dat eenzaamheid op Rhenendael niet nodig is. Activiteiten worden georganiseerd door de Activiteiten Commissie Rhenendael (de ACR) en de diverse clubs.

Bij sommige activiteiten zijn ook introducés welkom. Het bestuur van de SBRB laat het introducébeleid over aan de ACR en de clubs.

De Activiteitencommissie Rhenendael
De ACR is een begrip op Rhenendael. De commissieleden verzorgen een scala aan culturele en ontspanningsactiviteiten zoals filmavonden, lezingen over kunst en cultuur en muziekavonden. Vaak in het Tapis Vert, maar er zijn ook excursies ‘buiten de deur’ naar tentoonstellingen, lezingen en andere evenementen. Voor sommige activiteiten moet de ACR toegang heffen om de kosten te kunnen dekken.

Introducés zijn meestal welkom, het maximaal toegestane aantal personen in het Tapis Vert kan hierbij een rol spelen.

Het begrip ‘cultuur’ wordt door de ACR breed ingevuld en bij de programmering speelt inventiviteit een belangrijke rol.

Het maandelijkse ‘happy hour’ en de wekelijkse koffieochtend zijn een goede gelegenheid om mensen te ontmoeten en de onderlinge contacten te versterken.

Clubs
Er worden, door vele Rhenendaelers als vrijwilliger, heel veel activiteiten georganiseerd in clubverband, de meeste vinden plaats in het Tapis Vert. Deelname hieraan is uiteraard geheel vrijblijvend. Voor sommige activiteiten is een (kleine) bijdrage verschuldigd. De meeste clubs komen wekelijks bijeen. 

Biljarten
De club biljart wekelijks. Naast het biljarten in clubverband, is het altijd mogelijk zelf een balletje te stoten.

Boetseren
Heb je boetseren als hobby, dan zouden we het fijn vinden als je bij de boetseerclub komt. Wij zitten in een boetseerclub met een groep mensen die boetseren als echte passie hebben.

Bridgen
Sinds het bestaan van Rhenendael is er een bridgesoos actief, voor beginners (onder deskundige begeleiding) en voor gevorderden.

Jeu de Boules
Op Rhenendael bevinden zich vier prachtig gelegen Jeu de Boules banen, waarvan een ieder gebruik kan maken.

Lezen
De leden van leesgroep Rhenendael komen volgens een vast rooster bijeen om met elkaar een boekbespreking te hebben.

Schaken
Schaken is het spel dat bij uitstek is geschikt om de hersenen scherp en fit te houden is.

Schilderen
Een aantal Rhenendaelers wijdt zich wekelijks aan de schilderkunst. Daarnaast is er ook eenmaal per week les van een deskundige. In het Tapis Vert is een permanente expositie van door bewoners gemaakte werken.

Sport en beweging
Er zijn op verschillende dagen groepen Rhenendaelers actief aan het sporten, o.a. Nordic-walking en (aqua-) fitness. De lessen in clubverband worden gegeven door een zwemtherapeut of door een bewegingstherapeut/bewegingsagoog.

Tafeltennissen
Tafeltennissen is op Rhenendael een recreatieve aangelegenheid. Er kunnen 2 tafels tegelijk worden gebruikt. 

Yoga
Yoga leert ons om lichaam en geest, en om geest en bewustzijn met elkaar in balans te brengen. De oefeningen geven kracht en energie en zorgen voor een algeheel prettig gevoel van ontspanning.

Rhenendael koor
Er is weer een koor op Rhenendael!
Iedere dinsdagmiddag is er repetitie van 14.00 tot 15.30 uur in het Tapis Vert gedurende de maanden september t/m april. Na de repetitie is er gelegenheid om gezamenlijk een kopje koffie of thee te drinken.
Wij hopen dat nog meer Rhenendaelers zullen aansluiten.